Spotkajmy się!
Let's come together!

  Światowe Dni Młodzieży 2016

Ecclesia

Cinelli Cinelli Affinity
Pielgrzymka

Miłość i otwartość

Pielgrzymka Ojca Świętego do Polski przebiega pod znakiem miłości i otwartości na bliźniego. W wielu miejscach, w homiliach i krótkich wypowiedziach, papież podkreśla miłosierne oblicze Boga oraz potrzebę pielęgnowania tego oblicza we własnych poczynaniach.

Pielgrzymka

Kazanie papieża Franciszka na Jasnej Górze

Piccolo, vicino, concreto – Bóg jest „mały, bliski, konkretny”, mówił papież Franciszek na Jasnej Górze, w trakcie uroczystej Mszy Świętej z okazji 1050. Rocznicy Chrztu Polski. Na dzisiejsze czytanie wybrano fragment Ewangelii św. Jana, w którym Chrystus przemienia wodę w wino podczas wesela w Kanie Galilejskiej.

Pielgrzymka

Świat pielgrzymuje

Świadomość, iż w każdej chwili, pod każdą szerokością geograficzną ludzie podporządkowują swoje życie wędrówce ku świętości, by z niej zaczerpnąć – bądź w nią uwierzyć – otwiera oczy na jednoczący nas zew dobrego życia, który wyrasta ponad prostą wolę przetrwania.

Pielgrzymka

Pielgrzymka Ojca Świętego do Polski

Papież Franciszek przyjeżdża do Polski na organizowane w Krakowie i Brzegach Światowe Dni Młodzieży. Przybywa jednak nie tylko po to, by spotkać się z młodzieżą z całego świata.

Pielgrzymka

Nie tylko pieszo

Pielgrzymować można na różne sposoby. Jeżeli chcesz połączyć wiarę ze swoją pasją, sprawdź, co szykują dla Ciebie różne duszpasterstwa. Może w tym roku weźmiesz udział w czymś zupełnie nowym?