O NasTradycja to siła. Wspólnota to dar.
Otwartość to łaska.


Ecclesia

Affinity
Ecclesia.pl zapewnia dostęp do informacji o najważniejszych
wydarzeniach z życia Kościoła. Sprawdź nasze kalendarium.

Ecclesia.pl przygląda się sztuce, architekturze, zjawiskom literackim, muzycznym i kinematograficznym. Zobacz, co możesz znaleźć pod hasłem kultura.

Ecclesia.pl prezentuje wypowiedzi na temat bieżących i przeszłych wydarzeń autorstwa osób duchownych i świeckich. Znajdź interesujący Cię punkt widzenia w zakładce komentarz.
Ecclesia.pl to miejsce spotkań, przestrzeń dialogu umocowana na uniwersalnych wartościach. To przystań dla myślenia wspólnotowego, którego osią jest Kosciół. To wiara w sens poszukiwań.

Ecclesia.pl przybliża obchody Światowych Dni Młodzieży 2016. Zapoznaj się z ŚDM 2016.

Ecclesia.pl jest serwisem współczesnego pielgrzyma. Przyjrzyj się zakładce pielgrzymka.
;