Komentarz

Katarzyna Chęcińska
2016-08-20

Nowy nuncjusz apostolski w Polsce

Nagłą i szybką decyzję o przeniesieniu abp. Celestino Migliore na placówkę w Rosji komentowano na różne sposoby. Ten doświadczony dyplomata doskonale orientował się w sprawach Polski, znał naszą kulturę i język. Jako nuncjusz apostolski zachowywał, niezbędną na tym stanowisku, bezstronność. Jego włoskie pochodzenie gwarantowało mu dystans do kręgów wpływowych i decyzyjnych w polskim Kościele oraz poczucie sprawczości, konieczne do przeciwstawienia się wszelkim nieprawidłowościom w działalności kapłanów.

Długo spekulowano o powodach zmiany na tym stanowisku. Dziś wydaje się, że papież Franciszek dostrzegł potrzebę wzmocnienia dyplomatycznego dialogu z prawosławiem, którego kluczową postacią jest patriarcha moskiewski Cyryl – w świetle obecnych relacji w kościele wschodnim: „prawosławny papież”.

Niemniej jednak, jeśli dla części Kościoła w Polsce odwołanie abp. Migliore było wiadomością przykrą, nowo obrany nuncjusz apostolski powinien wzbudzić entuzjazm. Na początku sierpnia papież Franciszek przeniósł na polską placówkę abp. Salvatore Pennacchino, kolejnego człowieka spoza naszego kraju, którego długie i bogate doświadczenie dyplomatyczne wróży obiecujące urzędowanie także u nas. Nowy przedstawiciel Franciszka w Polsce pełnił funkcję nuncjusza apostolskiego m.in. w Rwandzie, Tajlandii, Singapurze, Kambodży, Indiach i Nepalu.

Choć Włoch nie zna języka polskiego, biegle włada hiszpańskim, angielskim i francuskim. Pochodzi z okolic Neapolu. Jest po sześćdziesiątce. Mówi o sobie: „Uważam się za duchowego syna św. Jana Pawła II, który mnie wyświęcił na biskupa”. Jego motto biskupie to słowa: „Nolite timere” (Nie bójcie się). Wieloletnia praca w charakterze dyplomaty w krajach od Polski odległych tak geograficznie, jak i kulturowo, może wpłynąć ożywczo na sprawy rodzimego Kościoła. Wydaje się także, iż można liczyć na obiektywność włoskiego delegata, dla którego służba w Polsce będzie kolejnym przystankiem na długiej i interesującej drodze duszpasterskiego powołania.

Czytaj dalej

Komentarz

Nowy nuncjusz apostolski w Polsce

Nowy przedstawiciel Franciszka w Polsce pełnił funkcję nuncjusza apostolskiego m.in. w Rwandzie, Tajlandii, Singapurze, Kambodży, Indiach i Nepalu.

Komentarz

O kościele, którym warto się zarazić

Ci, dla których Światowe Dni Młodzieży były świętem, przeżyli wspaniałą duchową i poznawczą ucztę. Ci natomiast, którzy widzieli w tysiącach pielgrzymów jedynie niedogodność logistyczną i akustyczną (hałaśliwe śpiewy pod oknami), przez ponad tydzień nie mogli ukryć irytacji. Kościół, który porywa i drażni jednocześnie, to Kościół, który działa.

Komentarz

O trudnych powrotach

W autokarze do Wrocławia prawie sami pielgrzymi, głównie z Polski. Wszystkie miejsca zajęte, luk bagażowy pęka w szwach. Obok zwyczajowych walizek i toreb podróżnych, piętrzą się potężne plecaki, karimaty, namioty, wielkie worki z częściowo tylko zjedzonym prowiantem, instrumenty i flagi.