Pielgrzymka

Katarzyna Chęcińska
2016-07-30

Miłość i otwartość

Pielgrzymka Ojca Świętego do Polski przebiega pod znakiem miłości i otwartości na bliźniego. W wielu miejscach, w homiliach i krótkich wypowiedziach, papież podkreśla miłosierne oblicze Boga oraz potrzebę pielęgnowania tego oblicza we własnych poczynaniach.

Postawę miłosierdzia, które otwiera się na wszystkich, jest niewyczerpane i wieczne, przywołuje papież każdego dnia tej podróży apostolskiej. Przepięknie opracowane refleksje na poszczególne stacje wczorajszej Drogi Krzyżowej na Błoniach również wskazują na konieczność praktykowania postawy służby, otwarcia i miłości.

Dzisiejszy dzień papież Franciszek rozpoczął w Bazylice Bożego Miłosierdzia słowami: „Bóg kocha nas jako takich”. Grzesznik to nie człowiek godzien potępienia – to ktoś, kto zdolny jest do poprawy. Bóg umiłował człowieka takim, jakim jest.

Do kapłanów i osób konsekrowanych Ojciec Święty skierował dziś homilię w Centrum Jana Pawła II w Łagiewnikach. „Od samego początku Jezus chce, żeby Kościół wychodził” – apelował papież. Rolą Kościoła jest służba i niesienie Dobrej Nowiny. Jego przestrzeń to miejsce otwarte, bez własności i „ciasnych murów egoizmu”. Papież wyraźnie powiedział „nie” wygodom, izolacji i dwulicowości. Podkreślił kilkukrotnie potrzebę wyjścia poza sferę komfortu i bezpieczeństwa. Ryzyko wpisane jest w posługę kapłańską – mówił Franciszek.

Na koniec papież zwrócił uwagę, iż ostatnie karty Ewangelii są czyste – do nas należy wypełnienie ich, pełną światła, treścią. Ojciec Święty życzył zebranym, by Matka Miłosierdzia dała im łaskę dalszego pisania Ewangelii Miłości.

Wiecej artykułów
w tej kategorii
Miłość i otwartość
Katarzyna Chęcińska
Nie tylko pieszo
Katarzyna Chęcińska
Ecclesia
Dopisz się do newslettera
zapisz się

Czytaj dalej

Pielgrzymka

Miłość i otwartość

Pielgrzymka Ojca Świętego do Polski przebiega pod znakiem miłości i otwartości na bliźniego. W wielu miejscach, w homiliach i krótkich wypowiedziach, papież podkreśla miłosierne oblicze Boga oraz potrzebę pielęgnowania tego oblicza we własnych poczynaniach.

Pielgrzymka

Kazanie papieża Franciszka na Jasnej Górze

Piccolo, vicino, concreto – Bóg jest „mały, bliski, konkretny”, mówił papież Franciszek na Jasnej Górze, w trakcie uroczystej Mszy Świętej z okazji 1050. Rocznicy Chrztu Polski. Na dzisiejsze czytanie wybrano fragment Ewangelii św. Jana, w którym Chrystus przemienia wodę w wino podczas wesela w Kanie Galilejskiej.

Pielgrzymka

Świat pielgrzymuje

Świadomość, iż w każdej chwili, pod każdą szerokością geograficzną ludzie podporządkowują swoje życie wędrówce ku świętości, by z niej zaczerpnąć – bądź w nią uwierzyć – otwiera oczy na jednoczący nas zew dobrego życia, który wyrasta ponad prostą wolę przetrwania.